31.03.2022

Projekt BWIT 2021 dobiegł końca.

W obu sesjach networkingowych Canadian Women in Tech 2021 Virtual Mission to Poland (BWIT 2021) w Polsce – pitching & indywidualne spotkania B2B – wzięło udział kilkadziesiąt podmiotów obecnych na polskim rynku zainteresowanych współpracą z kanadyjskimi firmami i championami innowacji.

Jako Organizator cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć budowę biznesowych mostów między Polską i Kanadą. Z wielką satysfakcją uczestniczyliśmy w inicjacji dialogu o możliwościach wspólnych projektów R&D, angażujących kluczowe ośrodki z polskiej strony.

Wspólnie, przy nieocenionym wkładzie Partnera Strategicznego – Ambasady Kanady w Polsce -dołożyliśmy kolejną cegiełkę do rozwoju ciekawej polsko-kanadyjskiej platformy networkingowej i komunikacji biznesowej.

Dziękujemy wszystkim stronom za współpracę, a podmioty, którym nie udało się dołączyć do Polish-Canadian Business Mixer, zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

05.01.2022

B2B Matchmaking – rozpoczynamy rundę indywidualnych spotkań biznesowych

Trwa kolejna edycja Polish-Canadian Business Mixer. Za nami kilkanaście sesji pitchingowych w ramach projektu Canadian Women in Tech 2021 Virtual Mission to Poland.

W dniach 8-10 grudnia dwanaście wybranych kanadyjskich firm z sektorów: Efektywności Energetycznej, Cyberbezpieczeństwa, Digital Health i FinTech przedstawiło swoje technologie, produkty lub usługi.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dotychczas, w misji wzięło udział ponad 14 polskich firm i instytucji.

Obecnie rozpoczęto drugą część misji, polegającą na organizacji indywidualnych sesji – rozmów biznesowych, rozszerzającą zarazem grono polskich uczestników wydarzenia.

20.12.2021

Za nami Sesja Pitchingowa BWIT 2021

to wirtualna misja gospodarcza, której celem jest połączenie kanadyjskich firm z potencjalnymi partnerami w Polsce, Belgii i Holandii. Polska część misji odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2021 r.

Dwanaście wyselekcjonowanych kanadyjskich firm należących do kobiet lub prowadzonych przez kobiety, z sektorów Efektywności Energetycznej, Digital Health i FinTech spotkało się z potencjalnymi partnerami w Polsce w ramach specjalnej Sesji Pitchingowej.

 01.11.2021

Canadian Business Women in Tech Mission to Benelux and Poland 2021

Kanadyjskie przedsiębiorczynie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ekonomicznego społeczności w całym kraju. Jednocześnie, często napotykają specyficzne bariery podczas zakładania i rozwijania swojej działalności. Zostały też nieproporcjonalnie mocno dotknięte pandemią. Rząd Kanady od dawna wspiera działalność kobiet w biznesie, aby zapewnić im sukces w przyszłości.

Canadian Business Women in Tech Mission to Benelux and Poland 2021

to wirtualna misja gospodarcza, której celem jest połączenie kanadyjskich firm z potencjalnymi partnerami w Polsce, Belgii i Holandii. Polska część misji odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2021 r.

Dwanaście wyselekcjonowanych kanadyjskich firm należących do kobiet lub prowadzonych przez kobiety, z sektorów Efektywności Energetycznej, Digital Health i FinTech spotkało się z potencjalnymi partnerami w Polsce w dwóch formatach:

  • Pitching Sessions, które dadzą kanadyjskim firmom możliwość zaprezentowania swoich produktów i technologii liderom branżowym w Polsce.
  • B2B Matchmaking, czyli cykl indywidualnych spotkań z potencjalnymi partnerami, klientami lub dystrybutorami.

Sektor: Digital health

Areto Labs to startup technologiczny tworzący aplikacje dla środowiska cyfrowego. Jego celem jest automatycznie poprawianie kultury poprzez pomiar zaangażowania, analizę uczuć oraz program zautomatyzowanych, opartych na behawioryzmie wzmocnień:  podpowiedzi i zachęt służących budowaniu pozytywnych relacji i kultury. Areto Labs narodziło się jako odpowiedź na potrzebę rozwiązania problemu toksyczności i nękania, z którym spotyka się wiele osób publicznych (sportowców, dziennikarzy i polityków), gdy kontaktują się ze swoimi odbiorcami w Internecie, np. na Twitterze.

Sektor: FinTech

Arteria to modułowe rozwiązanie z obszaru dokumentacji cyfrowej, oparte na sztucznej inteligencji i zautomatyzowanej analizie danych. Takie podejście usprawnia procesy generowania dokumentów, negocjacji, przepływu pracy, wykonania i ekstrakcji, które organizacje stosują codziennie w celu minimalizacji ryzyka, przyspieszenia czasu wykonania i ostatecznie umożliwienia głębszego zrozumienia danych w ich dokumentach.

Sektor: FinTech

Boss Insights to wielokrotnie nagradzany lider w dziedzinie otwartej bankowości, oferujący produkt, który w ciągu kilku minut łączy fintechy i instytucje finansowe z danymi księgowymi, handlowymi, płacowymi i podatkowymi małych i średnich klientów biznesowych. Oprócz pozyskiwania danych z narzędzi takich jak QuickBooks, Xero, Stripe, Square, Shopify, Amazon i innych, wdrażamy portale wspierające proces podejmowania decyzji i obsługi fintechów oraz instytucji finansowych. Boss Insights został wybrany jako Top 35 Future In Fintech przez CB Insights oraz nagrodzony tytułem Appathon SME Winner przez Open Banking Excellence. Studia przypadków współpracy z instytucjami finansowymi i fintechami są publikowane przez Open Finance World.

Sektor: Clean Technologies (Energy efficiency/circular/economy)

CORE Renewable Energy ma możliwość dostosowania dowolnego projektu systemu energetycznego – w tym rozwiązań słonecznych, wiatrowych, biomasy i magazynowania – do określonych wymagań rynkowych. Symuluje także integrację systemu energetycznego, usprawniając w ten sposób planowanie krótko- i długoterminowe dla mikro-sieci, inteligentnych miast lub jednostek autonomicznych. Dzięki temu ułatwia wdrożenie systemu i poprawia jego produktywność, niezawodność i rentowność.

Umieszczamy Moc w Twoim planie, abyś mógł w pełni wykorzystać zasoby do wytwarzania i magazynowania energii w celu zwiększenia efektywności, niezawodności i rentowności. Nasza platforma COREO maksymalizuje wykorzystanie inteligentnych operacji i optymalizuje wydajność energetyczną mikro-sieci dla inteligentnych miast lub odosobnionych miejscowości.

Sektor: Cybersecurity

CryptoMill Cybersecurity Solutions to kanadyjska firma technologiczna oferująca rozwiązania z obszaru cyber-bezpieczeństwa zorientowane na ochronę danych (data-centric). W CryptoMill z pasją dążymy do tego, aby świat był bezpieczniejszy. Koncentrujemy się na innowacjach – ciężko pracujemy, aby tworzyć przełomowe, skuteczne rozwiązania w stale atakowanej cyberprzestrzeni. Wierzymy, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa. Chronimy dane, które budują rządy i firmy, zapewniając ochronę i prostotę w najbardziej złożonych środowiskach.

Sektor: Digital health

Mając na uwadze zalew informacji o zdrowiu przesyłanych do sieci oraz wzrost dezinformacji, opracowujemy narzędzia do sprawdzania i zapewniania wiarygodności informacji zdrowotnych pozyskiwanych z internetu. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby wyszukiwać, sprawdzać i kategoryzować informacje oraz rekomendować wiarygodne treści oparte na faktach.

Sektor: FinTech

Misją FAIRLY jest wspieranie szerokiego stosowania uczciwej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji poprzez pomaganie organizacjom w przyspieszeniu wprowadzania bezpieczniejszych i lepszych modeli na rynek.
FAIRLY to dostawca technologii zarządzania sztuczną inteligencją, pod kątem ryzyka i zgodności. Stworzyliśmy narzędzia pomagające firmom przyspieszyć wprowadzanie odpowiedzialnych modeli sztucznej inteligencji. Oparte na interfejsach API narzędzia do zarządzania wydajnością i ryzykiem oferują automatyczne i przejrzyste raportowanie, wykrywanie stronniczości i dającą się wyjaśnić ocenę ryzyka modeli, co usprawnia procesy opracowywania, walidacji i audytu sztucznej inteligencji na trzech liniach obrony usług finansowych na dużą skalę. Dla MŚP i start-upów spoza sektora usług finansowych nasz model zarządzania ryzykiem jest partnerem w zakresie zapewniania jakości, który pomoże przejść przez procesy zarządzania ryzykiem.

Sektor: Digital health

GreyLit stworzył łatwo dostępną platformę Open-Access dla publikacji naukowych. Umożliwia ona dostęp do artykułów, oraz wzajemną ocenę, recenzje i pomiary.

GreyLit to platforma o otwartym dostępie, pomagająca naszym członkom lobbować w celu uzyskania większej ilości funduszy lub zasobów, zapewniając im dane i analizy, które mierzą i ilustrują potencjał rozwojowy.

Sektor: Clean Technologies (Energy efficiency/circular economy)

Kanin to firma zajmująca się opracowywaniem projektów i rozwiązań, które pomagają przemysłowi ciężkiemu w zarabianiu na cieple odpadowym i dekarbonizacji produkcji.
Zapewniamy pakietowe rozwiązanie dla klientów przemysłowych, które obejmuje projekt, kapitał, budowę i wdrożenie. Naszym głównym celem jest wychwytywanie ciepła odpadowego w celu wytwarzania energii elektrycznej lub wykorzystanie jej w ogrzewaniu.

Sektor: Digital health

Nasze rozwiązania są adresowane do szpitali, które chcą skuteczniej zarządzać swoją pracą i  uzyskać konkretne matematyczne  wyliczenia przed operacjonalizacją swoich planów.  Technologie Orchid Analytics przydadzą się niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie przyszłego przepływu pacjentów w nowym szpitalu, czy też o to, aby w istniejącej placówce lepiej określać jej  aktualny stan  i wybrać najlepsze alternatywy w oparciu o wyznaczone priorytety.  Nasze technologie pozwolą przetestować wyniki planów przed wykonaniem pilotażowych programów na żywo.

Sektor: Clean Technologies (Energy efficiency/circular economy)

Technologia i rozwiązania zintegrowane do zbierania wody z mgły i chmur.
Naszą misją jest stworzenie nowego źródła wody dzięki połączeniu 2 produktów: naszego radaru wodnego i łapacza mgły. Dzięki temu możemy wychwytywać od 150-400 litrów wody dziennie, co wystarczy na 4-6 osobową rodzinę. Jest to rozwiązanie pasywne, które nie zmienia zależności w ekosystemie.

Sektor: Clean Technologies (Energy efficiency/circular economy)

Używamy technologii Digital Twin Ai, aby pomóc firmom fotowoltaicznym zwiększyć wydajność instalacji, a tym samym podnieść  rentowność energii słonecznej i zachęcić potencjalnych nabywców do przejścia na  odnawialne źródła energii.